אנחנו זמינים לשאלות בטלפון נייד 050-762-7623
תל אביב, מגדל אלקטרה רחוב יגאל אלון 98 - טלפון: 03-632-3349
חיפה, פארק תעשייה מת"מ בניין 25 - טלפון: 04-8111-322

Facebook Twitter Google linkedin

קרן פועלים – מהי ומהם התנאים שהיא מציעה?

קרן פועלים היא קרן הלוואות לעסקים, שהוקמה בשיתוף פעולה בין בנק הפועלים ובין חברת כלל ביטוח. בקרן אין מעורבות של המדינה,
כך שלא מדובר על קרן בערבות מדינה. ייתכן שמדובר במהלך שיווקי של בנק הפועלים, אך בכל מקרה, הקמת הקרן נובעת מתפיסתו
ומחזונו של הבנק לחזק ולהעמיק את מיצובו כבנק מוביל, הפועל למען המגזר העסקי. במסגרת הקרן ניתן לקבל הלוואות לטובת העסק
על פי שורה של תנאים גנריים שמוגדרים על ידי הבנק, ונכונים לגבי כל מבקשי ההלוואה, ללא יוצא מן הכלל.

יחס אישי לעסק שלך

למי מיועדת קרן פועלים, ולאילו מטרות?

בנק פועלים הקים את קרן הלוואות המיועדת לעסקים קטנים, לקוחות בנק הפועלים בהווה ומצטרפים חדשים לשירותי הבנק.
הגדרת עסק קטן יכולה כמובן להשתנות ממקרה למקרה, אך בסך הכל מדובר בעסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו הוא
עד כ-20-25 מיליון ₪. בבנק הפועלים ניתן לקבל מידע יותר מבוסס לגבי התקרה העליונה שמאפשרת לעסק להגיש בקשת הלוואה לקרן,
כשבבסיס מוגדרת תקרה זו על 25 מיליון ₪. אל הקרן יכול להגיש בקשת הלוואה כל עסק בהקמה, וכל עסק קטן בעל מחזור
מכירות שנתי של עד 25 מיליון ₪ בשנה הקודמת.

מהם תנאי ההלוואה בקרן?

קרן פועלים מציעה הלוואות לעסקים בתנאים מועדפים, ולתקופה של עד 72 חודשים, עם אפשרות לקבל גרייס של 12 חודשים. הקרן מעניקה הטבות מסוימות בעמלות, ומתחייבת לקבלת תשובה על כל בקשת הלוואה לאחר 14 ימי עבודה. סכומי ההלוואה שמעמידה הקרן הם כדלהלן:
• עסק בהקמה יכול לבקש הלוואה עד חצי מיליון ₪
• עסק קיים עם מחזור שנתי של 500,000 עד 5 מיליון ₪ יכול לבקש הלוואה של עד חצי מיליון ₪
• עסק קיים בעל מחזור מכירות שנתי של מעל 5 מיליון ₪ יכול לבקש הלוואה של עד 10% (יצואנים עד 12%) ממחזור המכירות, או 2 מיליון ₪, הנמוך ביניהם
הריבית בהלוואות היא ריבית מבוססת פריים, כמקובל בשוק ההלוואות בזמן בקשת ההלוואה.

קרן פועלים

מהן הביטחונות שצריך הלווה להעמיד?

קבלת הלוואה במסגרת קרן פועלים, מחייבת ערבות בעלים מצד הלווה. ערבות זו כוללת ערבות אישית של בעלי העסק, או של כל בעלי המניות בחברה הלווה, במידה ומדובר בחברה בע"מ. בנוסף לכך, על הלווה להעמיד בטחונות בגובה של 25% מגובה ההלוואה, על בסיס נכסים שמשעבד הלווה לטובת הבנק. תנאי הבטחונות עשויים להשתנות מלווה ללווה בהתאם למטרת ההלוואה, סוג הנכס וסוג הבטוחה.

מה נדרש כדי להגיש בקשה?

הגשת בקשה להלוואה מטעם קרן פועלים לעסקים, צריכה להישלח לחברת BDI, שהיא החברה המתאמת שמייצגת את הבנק מול הלווים השונים. באתר האינטרנט של בנק הפועלים ניתן לקבל את כל פרטי ההתקשרות הנדרשים על מנת ליצור קשר עם חברת BDI. במסגרת הגשת הבקשה, על הלווה להגיש תכנית עסקית וטופס בקשה מקדמית לקבלת ההלוואה מהקרן. חברת BDI, שהיא חברה לייעוץ עסקי, תבחן את התכנית העסקית שהמציא הלווה, ותפיק את ההמלצות שלה לטובת קרן פועלים. הקרן תבחן את המלצות BDI ובהתאם לכך, תקבע האם היא מאשרת את מתן ההלוואה לאותו לווה.

במה שונה קרן פועלים מקרן בערבות מדינה?

ובכן, הקרן שונה בדבר הבסיסי ביותר: ערבות. בקרן ערבות מדינה, המדינה היא שנותנת את הערבות על ההלוואה לעסק,
בעוד שבקרן של בנק הפועלים, הלווה הוא האחראי להעמדת הערבויות הנדרשות. יחד עם זאת, יש לזכור שקבלת הלוואה
בערבות מדינה היא לא משימה קלה הנגישה לכל אחד, ובהינתן זאת, יודעת קרן פועלים להציע תנאים אטרקטיביים
יחסית לשוק האשראי הכללי.