בעל חברה לשיווק דיגיטלי קיבל הלוואה בערבות מדינה – הכי מקצוענים סל יועצים

בעל חברה לפרסום ושיווק דיגיטלי קיבל הלוואה לפיתוח והרחבת העסק מקרן הלוואות לעסקים קטנים עם הלוואה בערבות מדינה לביצוע השקעה בעסק.

יעקב אלון | סל יועצים 

מי זכאי לקבל הלוואה בערבות מדינה

להשארת פנייה זריזה

לחברה יש מערכת שעוזרת ללקוחותיו לקדם את העסק שלהם, מדובר על תוכנה אוטומטית לניהול וחיבור בין לקוחות לספקים, הפעילות מנוהלת במערכת ייעודית שפותחה לפני הרבה שנים ודרושה השקעה לצורך התאמתה לשווקים רבים נוספים.

לחברת הפרסום ושיווק דיגיטלי יש שלושה מודלים של פרסום:

1. פרסום – הלקוח מביא תקציב והחברה מבצעת את השיווק.

2. מכירה של לידים ומולם יש קניה של לידים

3. מודל של תיווך במערכת שפותחה במיוחד לצורך חיבור אוטומטי בין ספקים ולקוחות

החברה מקבלת עמלות תיווך, כאשר מערכת התוכנה היא ישנה ונדרש להחליפה במערכת ייעודית חדשה בטכנולוגיה עדכנית וגם אפליקציה מתאימה למכשירים סלולריים

תמונת אילוסטרציה של שלט פרסום על רקע כביש - חברה לשיווק ופרסום דיגיטלי - הלוואות בערבות מדינה - הכי מקצוענים סל יועצים

תמונת אילוסטרציה של שלט פרסום על רקע כביש – חברה לשיווק ופרסום דיגיטלי – הלוואות בערבות מדינה – הכי מקצוענים סל יועצים

תכנית ההשקעה בפרויקט היא 250 אלף שקלים, כאשר בשלושת החודשים האחרונים הושקעו 50 אלף שקלים בפיתוח התוכנה החדשה, בנוסף יש התאמות תוכנה נוספות שנדרש לבצע בתקופה הקרובה לצורך הפעלת המערכת בצורה מושלמת, בנוסף נדרש לחברה 70 אלף שקלים – תקציב פרסום חד פעמי לאחר הפעלת המערכת החדשה

התכנית היא לבצע במשך ארבעה חודשים חדירה לשווקים חדשים ונוספים של המערכת שלו : הובלות, אירועים, רפואה פרטית, ויהלומים , כאשר השימוש של הכסף יקרה תוך ארבעה חודשים בתקציב של 18 אלף שקלים בחודש, ובנוסף נדרש לחברה 50 אלף שקלים הון חוזר להפעלת החברה בתקופת ההשקה

מטרת כל המהלך היא הגדלת הכנסות של החברה כתוצאה מהחדירה לשווקים הנוספים, המחזור החודשי של החברה יגדל מ 40 אלף שקלים בממוצע ל75 אלף שקלים בממוצע במינימום

 

הוצאות מכירה ושיווק: 4,500 שקלים

 

הוצאות הנהלה וכלליות:

מהות הוצאהסכום חודשי בש”ח
שכר עבודה לאנשי הנהלה13 אלף ש”ח
שכר דירה וארנונה
תקשורת150
הנהלת חשבונות950
ביטוח
חשמל ומים
רו”ח, ייעוץ מקצועי ואחר 
רכב, ליסינג, דלק וטיפולים
משרדיות ואחרות 
אחר 
  

 

סה”כ הוצאות הנהלה וכלליות בחודש : 18,600

תחזיות פיננסיות: דוח רווח והפסד מינימלי ל-3 השנים הקרובות:

שם הסעיף / שנים201820192020
מכירות בש”ח באלפי שקלים8709741,091
הוצאות עלות המכירות000
רווח גולמי8709741,091
הוצאות הנהלה וכלליות583603631
רווח תפעולי287321369
הוצאות מימון71313
רווח לפני מס280308356
רווח נקי224246284
אחוז רווח גולמי100 אחוז100  אחוז100  אחוז
אחוז רווח תפעולי33 אחוז33 אחוז 33 אחוז
אחוז רווח נקי25 אחוז25 אחוז26 אחוז

 

הלקוח קיבל הלוואה בערבות מדינה לפיתוח והרחבת העסק 

**

בסיפורי לקוחות שאנחנו מביאים אליכם, אנחנו דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותינו, ולכן אנחנו לא נותנים פרטים מזהים של הלקוח, מדובר על סודות עסקיים, שיטות תמחיר, ונקודות עסקיות שאיננו רוצים לחשוף וגם לקוחותינו אינם מעוניינים לחשוף, אנחנו בחברת סל יועצים דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותיה בצד העסקי ולשמור על הצלחתם בעתיד.