בעל חברה לפרויקטי אינסטלציה קיבל הלוואה לפיתוח העסק – הכי מקצוענים סל יועצים

בעל חברה שמבצעת פרויקטים של תשתיות צנרת רגילה ולמערכות כיבוי אש קיבלה הלוואה באמצעות קרן פועלים פועלים לעסקים הלוואות בערבות מדינה

יעקב אלון | סל יועצים 

מי זכאי לקבל הלוואות בערבות מדינה

להשארת פנייה זריזה

 

הפרויקטים מבוצעים בבנייני מגורים ומשרדים, קניונים, דירות ומשרדים וכוללים צנרת אינסטלציה ומערכות של כיבוי אש.

תמונת אילוסטרציה של עבודות אינסטלציה - אייקון של אינסטלטור עם מפתח שוודי - הכי מקצוענים סל יועצים

גם בתחום האינסטלציה – סל יועצים אתכם – תמונת אילוסטרציה של עבודות אינסטלציה – אייקון של אינסטלטור עם מפתח שוודי – הכי מקצוענים סל יועצים

לחברה יש לקוחות עסקיים גדולים ולקוחות פרטיים, הלקוחות של החברה מרוצים ואוהבים לעבוד עם בעל העסק, בעל העסק עומד בלוחות הזמנים, מבצע עבודה אמינה, וכאשר יש תקלה בעל העסק נכנס לפתור אותה ללא פשרות.
וכתוצאה מכך יש עליה חזקה בהכנסות וריבוי של פרויקטים חדשים.
היתרון היחסי של העסק הוא בזכות המשפחה שהיא ותיקה בענף, הלקוחות אוהבים לעבוד איתם, והפרויקטים שמתקבלים הם לפעמים משותפים ולפעמים בצורה ישירה.
מטרת ההלוואה:  מימון הון חוזר של תשלומים לעובדים, חומרים ותשלומי דלק, החברה קיבלה לאחרונה פרויקטים גדולים הלקוחות משלמים לחברה את התשלומים בתנאי תשלום של שוטף 90 מסיום עבודה, והחברה משלמת לספקים בתנאי תשלום של שוטף 90 ממועד רכישת החומר – לפני התחלת העבודה, כך שההפרש בין הלקוחות לספקים עומד על חודשיים, כמו כן החברה משלמת לעובדים בסוף כל חודש וכך נוצר הפרש גדול בתזרים המזומנים.
ההלוואה ניתנה לשש שנים, עם גרייס לשנה.
סל יועצים עוסקת בגיוס הלוואה בערבות מדינה לעסקים, ובאמצעות קרנות נוספות בניהן קרן פועלים לעסקים.

רווחיות – דוגמא:

פרויקט שבוצע בחודש עבודה אחד: 

הכנסות:         128 אלף ש”ח

חומר:             21 אלף ש”ח

עובדים זמניים: 21 אלף ש”ח

סה”כ רווח לפרויקט :  86 אלף ש”ח

( צריך לשים לב שבדוח רווח והפסד לא הכניסו את קבלני המשנה לעלות המכירות)

 

למה צריך את הכסף:

בעל העסק מבצע את הפרויקטים, הוא רוכש את החומר בתנאי תשלום שוטף+30, לעובדים הוא משלם פעם בחודש במזומן.

הלקוחות משלמים בתשלומים לפי התקדמות הפרויקט ובממוצע בעל העסק מקבל את הכסף מהלקוחות בפרויקטים בממוצע שנה. בעל העסק מקבל מהלקוחות כסף עבור עבודה מידי חודש כאשר התשלום הראשון הוא מקבל חמישה חודשים לאחר התחלת העבודה. מאחר ותנאי התשלום הם חמישה חודשים בממוצע לפחות נדרש לבעל העסק לממן 5*52 אלף ₪


ההכנסות בדוחות בשנה השוטפת:

סל יועצים הנחתה את רואה החשבון להכניס לדוחות רווח והפסד את “ההכנסות לקבל” של היזם בכדי שהרווח בשנה השוטפת ייראה, משום שהרווח “הסתתר” ועדיין לא נחשף בדוחות הכספיים, וכך דוח רווח והפסד מראה הכנסות של 170 אלף ש”ח, יחד עם זה בוצעה עבודה בגובה 122 אלף ש”ח + מע”מ שהתשלום עבורה יתקבל בשנה הבאה בהתאם לתנאי התשלום (שוטף +90)

כלומר ההכנסה האמיתית היא 292 אלף ש”ח

 

הוצאות הנהלה וכלליות:

מהות הוצאהסכום חודשי בש”ח
שכר עבודה לאנשי הנהלה
שכר דירה וארנונה
טלפון וסלולר800
הנהלת חשבונות500
ביטוח
חשמל ומים
רו”ח, ייעוץ מקצועי ואחר
רכב, ליסינג, דלק וטיפולים1,500+400+100+400
משרדיות ואחרות 
אחר 
  

 

סה”כ הוצאות הנהלה וכלליות בחודש :  ₪ 3,700

 

תחזיות פיננסיות: דוח רווח והפסד מינימלי ל-3 השנים הקרובות:

שם הסעיף / שניםשנה ראשונה להפעלה שנה שנייה להפעלהשנה שלישית להפעלה
מכירות בש”ח באלפי שקלים410480560
הוצאות עלות המכירות107124145
רווח גולמי303355414
הוצאות הנהלה וכלליות ופרסום444444
רווח תפעולי259311370
הוצאות מימון101010
רווח לפני מס249301360
רווח נקי207240288
אחוז רווח גולמי 74 אחוז 74 אחוז 74 אחוז
אחוז רווח תפעולי 63 אחוז 63 אחוז 64 אחוז
אחוז רווח נקי 50 אחוז 50 אחוז 51 אחוז

**

בסיפורי לקוחות שאנחנו מביאים אליכם, אנחנו דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותינו, ולכן אנחנו לא נותנים פרטים מזהים של הלקוח, מדובר על סודות עסקיים, שיטות תמחיר, ונקודות עסקיות שאיננו רוצים לחשוף וגם לקוחותינו אינם מעוניינים לחשוף, אנחנו בחברת סל יועצים דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותיה בצד העסקי ולשמור על הצלחתם בעתיד.