בעל חברה לפרויקטי אינסטלציה קיבל הלוואה לפיתוח העסק – הכי מקצוענים סל יועצים

בעל חברה שמבצעת פרויקטים של תשתיות צנרת רגילה ולמערכות כיבוי אש קיבלה הלוואה באמצעות קרן פועלים פועלים לעסקים הלוואות בערבות מדינה

יעקב אלון | סל יועצים 

מי זכאי לקבל הלוואות בערבות מדינה

  להשארת פנייה זריזה

   

  הפרויקטים מבוצעים בבנייני מגורים ומשרדים, קניונים, דירות ומשרדים וכוללים צנרת אינסטלציה ומערכות של כיבוי אש.

  תמונת אילוסטרציה של עבודות אינסטלציה - אייקון של אינסטלטור עם מפתח שוודי - הכי מקצוענים סל יועצים

  גם בתחום האינסטלציה – סל יועצים אתכם – תמונת אילוסטרציה של עבודות אינסטלציה – אייקון של אינסטלטור עם מפתח שוודי – הכי מקצוענים סל יועצים

  לחברה יש לקוחות עסקיים גדולים ולקוחות פרטיים, הלקוחות של החברה מרוצים ואוהבים לעבוד עם בעל העסק, בעל העסק עומד בלוחות הזמנים, מבצע עבודה אמינה, וכאשר יש תקלה בעל העסק נכנס לפתור אותה ללא פשרות.
  וכתוצאה מכך יש עליה חזקה בהכנסות וריבוי של פרויקטים חדשים.
  היתרון היחסי של העסק הוא בזכות המשפחה שהיא ותיקה בענף, הלקוחות אוהבים לעבוד איתם, והפרויקטים שמתקבלים הם לפעמים משותפים ולפעמים בצורה ישירה.
  מטרת ההלוואה:  מימון הון חוזר של תשלומים לעובדים, חומרים ותשלומי דלק, החברה קיבלה לאחרונה פרויקטים גדולים הלקוחות משלמים לחברה את התשלומים בתנאי תשלום של שוטף 90 מסיום עבודה, והחברה משלמת לספקים בתנאי תשלום של שוטף 90 ממועד רכישת החומר – לפני התחלת העבודה, כך שההפרש בין הלקוחות לספקים עומד על חודשיים, כמו כן החברה משלמת לעובדים בסוף כל חודש וכך נוצר הפרש גדול בתזרים המזומנים.
  ההלוואה ניתנה לשש שנים, עם גרייס לשנה.
  סל יועצים עוסקת בגיוס הלוואה בערבות מדינה לעסקים, ובאמצעות קרנות נוספות בניהן קרן פועלים לעסקים.

  רווחיות – דוגמא:

  פרויקט שבוצע בחודש עבודה אחד: 

  הכנסות:         128 אלף ש”ח

  חומר:             21 אלף ש”ח

  עובדים זמניים: 21 אלף ש”ח

  סה”כ רווח לפרויקט :  86 אלף ש”ח

  ( צריך לשים לב שבדוח רווח והפסד לא הכניסו את קבלני המשנה לעלות המכירות)

   

  למה צריך את הכסף:

  בעל העסק מבצע את הפרויקטים, הוא רוכש את החומר בתנאי תשלום שוטף+30, לעובדים הוא משלם פעם בחודש במזומן.

  הלקוחות משלמים בתשלומים לפי התקדמות הפרויקט ובממוצע בעל העסק מקבל את הכסף מהלקוחות בפרויקטים בממוצע שנה. בעל העסק מקבל מהלקוחות כסף עבור עבודה מידי חודש כאשר התשלום הראשון הוא מקבל חמישה חודשים לאחר התחלת העבודה. מאחר ותנאי התשלום הם חמישה חודשים בממוצע לפחות נדרש לבעל העסק לממן 5*52 אלף ₪


  ההכנסות בדוחות בשנה השוטפת:

  סל יועצים הנחתה את רואה החשבון להכניס לדוחות רווח והפסד את “ההכנסות לקבל” של היזם בכדי שהרווח בשנה השוטפת ייראה, משום שהרווח “הסתתר” ועדיין לא נחשף בדוחות הכספיים, וכך דוח רווח והפסד מראה הכנסות של 170 אלף ש”ח, יחד עם זה בוצעה עבודה בגובה 122 אלף ש”ח + מע”מ שהתשלום עבורה יתקבל בשנה הבאה בהתאם לתנאי התשלום (שוטף +90)

  כלומר ההכנסה האמיתית היא 292 אלף ש”ח

   

  הוצאות הנהלה וכלליות:

  מהות הוצאה סכום חודשי בש”ח
  שכר עבודה לאנשי הנהלה
  שכר דירה וארנונה
  טלפון וסלולר 800
  הנהלת חשבונות 500
  ביטוח
  חשמל ומים
  רו”ח, ייעוץ מקצועי ואחר
  רכב, ליסינג, דלק וטיפולים 1,500+400+100+400
  משרדיות ואחרות  
  אחר  
     

   

  סה”כ הוצאות הנהלה וכלליות בחודש :  ₪ 3,700

   

  תחזיות פיננסיות: דוח רווח והפסד מינימלי ל-3 השנים הקרובות:

  שם הסעיף / שנים שנה ראשונה להפעלה שנה שנייה להפעלה שנה שלישית להפעלה
  מכירות בש”ח באלפי שקלים 410 480 560
  הוצאות עלות המכירות 107 124 145
  רווח גולמי 303 355 414
  הוצאות הנהלה וכלליות ופרסום 44 44 44
  רווח תפעולי 259 311 370
  הוצאות מימון 10 10 10
  רווח לפני מס 249 301 360
  רווח נקי 207 240 288
  אחוז רווח גולמי  74 אחוז  74 אחוז  74 אחוז
  אחוז רווח תפעולי  63 אחוז  63 אחוז  64 אחוז
  אחוז רווח נקי  50 אחוז  50 אחוז  51 אחוז

  **

  בסיפורי לקוחות שאנחנו מביאים אליכם, אנחנו דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותינו, ולכן אנחנו לא נותנים פרטים מזהים של הלקוח, מדובר על סודות עסקיים, שיטות תמחיר, ונקודות עסקיות שאיננו רוצים לחשוף וגם לקוחותינו אינם מעוניינים לחשוף, אנחנו בחברת סל יועצים דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותיה בצד העסקי ולשמור על הצלחתם בעתיד.