קרן גיזה חושן השקעות – הכי מקצוענים סל יועצים

קרן חדשה מטעם משרד הכלכלה נולדה במדינת ישראל, הגוף המתאם גיזה זכה במכרז. והיום 3 בפברואר 2020 התקיים הכנס הראשון של קרן גיזה חושן השקעות שהיא הגוף המתאם של הקרן בערבות מדינה שנותנת הלוואות בערבות מדינה

מי זכאי לקבל הלוואה בערבות מדינה?

יעקב אלון | סל יועצים

  להשארת פנייה זריזה

   

  קרן גיזה זכתה לאחרונה במכרז של משרד הכלכלה לעסקים קטנים בינוניים עבור חברות הביטוח המובילות הפניקס וגם של חברת הביטוח הראל.

  לכנס הוזמנו מיטב היועצים של הגוף המתאם גיזה בקרן בערבות מדינה שנותן הלוואות בערבות מדינה. סל יועצים השתתפה גם היא בכנס.

   

  מנהלי הקרן הציגו תנאים אטרקטיביים ומהירות תחרותיים ביותר:

  מסלול למימון הון חוזר – הקרן תעמיד הלוואות החל מסכומים של 100 אלף ש”ח ועד למיליון ש”ח, לגישור על פערים תזרימים, כאשר ללקוחות יוצעו מסגרות אשראי קצרות טווח של עד שישה חודשים, מנהלי הקרן הקפידו לומר שהם בתהליכי למידה של השוק וישנו את התנאים של ההלוואות בהמשך בהתאם להבנתם את צרכי הלקוחות בעל העסקים.

  מסלול שני הוא מסלול למימון השקעות וצמיחת עסקים – הקרן תעמיד הלוואות עד לסכום כולל של 5 מיליון שקלים, ולתקופה של עד 4 שנים.

  ההלוואות יינתנו בהליך מזורז, הועדה הסופית תתכנס פעם בשבוע כך שמדובר בהלוואה מאוד זריזה יחסית לפתרונות האחרים בישראל. נזכיר שזמן סביר לבקשת הלוואה בערבת מדינה עומד על 4 שבועות, והזמן הסביר לאישור הלוואה בסיוע קרן פועלים לעסקים עומד על 3 שבועות.

   

  תנאי הסף להגשת בקשות לקרן החדשה:

  העסק הלווה הוא חברה בע”מ, שותפות או עוסק מורשה

  הוותק של העסק יעלה על שנתיים, כלומר בקרן זו לא תתאפשר הגשת בקשות לקבלת הלוואות לפתיחת עסק חדש.

  החברה או העסק שמגיש את הבקשה לא פעיל בתחומים של קבלני בניין, הימורים, שירותי מטבע, יזמות נדל”ן וגם תמ”א

  הפעילות הפיננסית של בעל העסק או של העסק תקינה ובהתאם לפרמטרים של שאר הקרנות.

  חשבונות הבנק של העסק או של בעל העסק התנהלו בצורה תקינה במשך ששת החודשים האחרונים.

  פרמטרים פיננסים נוספים שהם בהתאם לכללים החשבונאיים הרגילים.

  יהיו קיימות הגבלות על מגישי הבקשות ביחסים עם הלוואות בערבות מדינה. פרמטרים אלו עדיין לא סגורים באופן סופי.

   

  מנהלי קרן גיזה ומטרות הקרן:

  מנהלי הקרן של גיזה הם יחיאל אבן ויהודית רוזנברג, יחיאל אבן הוא המנהל של גיזה בקרן שנותנת הלוואות בערבות מדינה ויושב בועדה הסופית שמאשרת את הבקשות של בנק לאומי ובנק מרכנתיל. יחיאל אבן יסיים את תפקידו בגוף המתאם של הקרן בערבות מדינה בחודשים הקרובים לטובת הקרן החדשה שאושרה על ידי משרד הכלכלה ומשרד האוצר.

  מטרת הקרן היא לשקלל את התחרות בשוק האשראי, לאור הצלחת הקרן בערבות מדינה שנותנת הלוואות בערבות מדינה. ולפתוח קרנות חדשות שיתנו תחרות לשאר הגופים הגדולים כגון הבנקים, וזאת על מנת שהצרכן הסופי בעל העסק יוכל לקבל הלוואות בתנאים טובים יותר ממה שהוא מקבל היום, ובמהירות גדולה יותר.  

  מטרת הכנס הראשון הייתה להציג בפני היועצים המובילים את מטרות הקרן, שיטות עבודה, תנאי סף להגשת הבקשות, מבנה התכנית העסקית שתוגש לקרן והצגת מנהלי הקרן. 

  היועצים התבקשו לחוות את דעתם על מטרות הקרן והאם הקרן תעניין את הלקוחות העסקיים שהם עסקים קטנים ובינוניים שיש להם צרכי אשראי וזקוקים להלוואות. 

   

  סל יועצים מברכת את קרן גיזה על זכייתה במכרז, אנחנו נעדכן כאן בהמשך על ההתפתחויות שיפורסמו בחודשים הקרובים ביותר.