הלוואה לעסק חדש – סל יועצים ניסיון ומקצוענות בהשגת הלוואות לעסק חדש

מסלול הלוואה לעסק חדש בערבות מדינה

משרד האוצר והכלכלה מעוניין לעודד יזמות והצלחת עסקים קטנים. אחת הדרכים לעידוד היא על ידי מתן הלוואה לעסק חדש.

אחד הקשיים המוכרים של עסקים חדשים ו/או קטנים, הוא הקושי לגייס הון התחלתי, אשראי בנקאי וקבלת אישור להלוואות מעל לסכום מסוים. הבנקים אינם ממהרים לאשר הלוואות לעסקים קטנים ובפרט עסקים חדשים שאינם מוכרים, בשל החשש לקשיי החזר ועמידה בתנאי ההלוואה. משרד האוצר והכלכלה שם לו למטרה לסייע לעסקים קטנים ולעודד יזמות ולשם כך יוסדה הקרן לעסקים קטנים ובינוניים למתן הלוואות בערבות מדינה. במידה והעסק שלכם יענה על התנאים של הקרן, תיפתח עבורכם האפשרות למסלול הלוואה לעסק חדש מהקרן לעסקים. ההלוואה תינתן על ידי בנק והמדינה תספק את הערבות מול הבנק. סכום ההלוואה הוא עד 500,000 ₪ עבור מחזור עסקים שנתי של 6,250,000 ₪ או עד 8% עבור מחזור עסקים שנתי מעל ל- 6,250,000 ₪ והיא תלויה בהמלצות הגוף המתאם, הבנק והחלטת וועדת אשראי של משרד הכלכלה והאוצר. ההלוואה תינתן במסלול מיוחד ובתנאים נוחים. הלוואה זו יכולה להוות את מקור ההון הראשי או להוות רק חלק ממנו, בהתאם לצורכי העסק ויכולת גיוס האשראי שלו. איך תדע האם אתה זכאי לקבלת הלוואה מהקרן לעסקים ומהי הדרך לקבל זאת? הכנו עבורכם מדריך קצר המרכז נקודות וטיפים חשובים.

בדיקה ראשונית – למי מיועדות הלוואות בערבות מדינה?

 • בעל עסק חדש או עסק קיים המעוניין להגדיל את היקף הפעילות העסקית.
 • עסק מאוגד ורשום בישראל.
 • עוסק פטור העובר לסטטוס עוסק מורשה או לחברה בע"מ.
 • עסק אשר לא עשה שימוש במסגרת אשראי.
 • עסק ביתי העובר למיקום מחוץ לבית (בכפוף לבדיקת המחזור השנתי של העסק ובתנאי שאינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו).
 • יזם הרוכש עסק פעיל (במקרה כזה תאושר הלוואה עד לגובה של 35% מסך עלות הרכישה).

בנוסף, יבחנו תנאים נוספים כגון: המחזור השנתי של העסק (עד 100,000,000 ₪), מצבו המשפטי (לא מעורב בתביעה משפטית או בהליכים של הוצאה לפועל), ללא חובות לרשויות המס או חשבונות מעוקלים , בחינת יכולת החזר ועוד. בעל העסק יידרש לספק אחוז מסוים מהביטחונות הדרושים להלוואה וערבות אישית. כמו כן, תשולם אגרה בסך 250 ₪ עבור הגשת הבקשה לקרן ובדיקתה. תיתכן גבייה של 150 ₪ נוספים מצד הבנק לצורך בדיקת הבקשה או לאחר אישור ההלוואה.

מהו מסלול ההלוואה לעסק חדש מהקרן לעסקים ומהיכן מתחילים?

לאחר בדיקת זכאות העסק, מסלול קבלת ההלוואה בנוי ממספר שלבים:

 1. מילוי שאלון וחבילת מסמכים נספחים לשאלון. בין הנספחים נכללים גם דוחות מבוקרים, דוחות מע"מ עדכניים, מאזן בוחן, טפסי ביטוח לאומי של העובדים, דו"ח רשם החברות, דו"ח רווח והפסד, ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ולוח סילוקין ואישור הפקדה של דמי תשלום בסך 250 ₪ למדרש האוצר והכלכלה, עבור בדיקת הבקשה.
 2. שליחת המסמכים.
 3. הגעת כלכלן מטעם הגוף המתאם לביקור בעסק.
 4. במידה והתקבלה המלצה חיובית מהביקור, התיק יועבר לסניף בנק בו בחרתם (מבין רשימת הבנקים העובדים בשיתוף עם הקרן).
 5. פגישה בבנק.
 6. העברת התיק לוועדת אשראי בהשתתפות נציג הבנק, נציג BDSK (הגוף הנבחר להפעלת הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים) ונציג משרד האוצר והכלכלה. הוועדה היא זו אשר תקבע אם העסק זכאי לקבלת הלוואה.

מהן היתרונות במסלול הלוואה לעסק חדש מהקרן לעסקים?

בניגוד להגשת בקשה להלוואה עסקית מהבנק באופן עצמאי, כאן המדינה היא זו אשר תספק את הערבות מול הבנק ולכן הסיכויים לאישור ההלוואה גבוהים במיוחד. בנוסף, מדובר בתהליך מהיר לאישור הלוואות בשוק העסקי, שיעור הריבית נחשב לנמוך יחסית, יינתנו תנאי פריסה נוחים ואפשרות לדחיית התשלום הראשון, פנייה למסלול הלוואה להקמת עסק מהקרן לעסקים יכולה להיות גם לאחר קבלת הלוואה מהקרן בעבר ובתנאי שכבר שולמה חצי מההלוואה הקודמת, שסכום ההלוואה היה פחות מ500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות השנתי הנוכחי.

כל בעל עסק הרואה עצמו עונה על התנאים יכול לפנות לקבל הלוואה להקמת עסק באופן עצמאי ולהגיש את המסמכים הדרושים לצורך הגשת הבקשה, ניתן לקבל פרטים במאמר הלוואה בערבות מדינה – עשה זאת בעצמך, יחד עם זאת, תנאי הסף המוגדרים לקבלת מסלול הלוואה להקמת עסק חדש מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, הם רבים ונדרשת הכנה מקדימה של חומר עסקי ויכולת הצגת העסק בצורה אטרקטיבית. לכן רצוי לפנות לחברה מתמחה במסלול הלוואה להקמת עסק חדש מהקרן לעסקים. חברה כזו תוכל לבחון את העסק שלכם ולהעניק לכם  ייעוץ לגבי מידת התאמת העסק לתנאי הסף, סיוע בהכנת חבילת המסמכים, בניית תכנית עסקית להצגה בפני הקרן, ייעוץ לפני הפגישה עם נציג הגוף המתאם והכנה לפגישה בבנק. לחברה מתמחה יהיו כלכלנים ויועצים עסקיים בעלי ידע נדרש בהבנת המסלולים השונים הקיימים בהלוואה לעסק חדש מהקרן לעסקים, תנאי החזר התשלום, הגשת ערעור או בקשות להלוואות נוספות. הפנייה לחברה כזו תוכל לפשט את התהליך ולמנוע בזבוז זמן מצד בעלי העסק, לקצר באופן משמעותי את הזמן שיידרש לכם כבעלי עסק להגיש בקשה כזו וגם למנוע טעויות בהגשה. בחירה בחברה כזו תגביר את סיכויי העסק שלך לקבל אישור למתן ההלוואה מהקרן.

ניתן לקבל מידע נוסף בנושא הלוואות לפתיחת עסק במאמר המשך, או מידע נוסף על קרן פועלים לעסקים שגם היא תומכת ונותנת הלוואה לעסק

רוצים לבדוק יחד איתי טלפונית זכאות להלוואה לעסק חדש ללא התחייבות?תשאירו פרטים!

יעקב אלון

מנכ"ל,

בטלפון 050-762-7623