אנחנו זמינים לשאלות
תל אביב, מגדל אלקטרה רחוב יגאל אלון 98
חיפה, מגדל קרית הממשלה שדרת הפל”ים 15
טלפון: 03-632-3349, טלפון: 04-8111-322, נייד: 050-762-7623

Facebook Twitter Google linkedin

קייטרינג שנמצא בצמיחה קיבל הלוואה של 100 אלף שקלים הלוואה בערבות מדינה

סיפור הצלחה סל יועצים: קייטרינג שנמצא בצמיחה קיבל הלוואה של 100 אלף שקלים הלוואה בערבות מדינה

קייטרינג שנמצא בתהליכי צמיחה משמעותיים קיבל הלוואה בערבות מדינה של 100 אלף שקלים
הלוואה בערבות מדינה ניתנה לצורך רכישת ציוד שנדרש לו לשטח

הציוד שנדרש לעסק הוא שולחנות, כסאות, ציוד לביצוע הפעילות בשטח ואביזרים נילווים

בנוסף נדרש לקייטרינג הון חוזר למימון תשלומים קבועים לעובדים ודלק

כמו כן נדרש לקייטרינג מלאי להפעלה וזאת לאור הביקוש לארועים שגדל בצורה משמעותית

ההלוואה ניתנה לחמש שנים, עם גרייס של שישה חודשים

תודה,

יעקב אלון

מנכ"ל
סל יועצים

050-762-7623

www.sal1.co.il

jacob@sal1.co.il ‏