אנחנו זמינים לשאלות
תל אביב, מגדל אלקטרה רחוב יגאל אלון 98
חיפה, מגדל קרית הממשלה שדרת הפל”ים 15
טלפון: 03-632-3349, טלפון: 04-8111-322, נייד: 050-762-7623

Facebook Twitter Google linkedin

עסק לאספקת גז בישול לבתים פרטיים קיבל הלוואה בערבות מדינה בגובה של 150 אלף שקלים

סיפור הצלחה סל יועצים: עסק לאספקת גז בישול לבתים פרטיים קיבל הלוואה בערבות מדינה בגובה של 150 אלף שקלים

מטרת ההלוואה: העסק רוכש את בלוני הגז במחיר מלא מספק הגז, ומקבל תשלומים חודשיים נמוכים מהלקוח הסופי, ולכן הוא נדרש להון חוזר לצורך מימון רכישת בלוני הגז

לעסק יש ביקוש גדול מלקוחות רבים שמעוניינים משירותיו ואולם הגידול שלו נעצר עקב חוסר הון חוזר

קרן בערבות מדינה נתנה ללקוח 150 אלף שקלים

תודה,

יעקב אלון

מנכ"ל סל יועצים

050-762-7623

www.sal1.co.il

jacob@sal1.co.il ‏