חברה לעיבוד שבבי קיבלה הלוואה בערבות מדינה – הכי מקצוענים סל יועצים

חברה קבלנית משנה ופעילה שנה אחת בלבד קיבלה הלוואה להרחבת העסק 

יעקב אלון | סל יועצים 

מי זכאי לקבל הלוואות בערבות מדינה

  להשארת פנייה זריזה

   

  קורות חיים והפעילות העסקית:

  בעל החברה ניהל במשך 30 שנה מפעלים גדולים של עובדים בישראל, בעל החברה הוא בעל מגוון יכולות, בעל הבנה וידע בשיווק, ניהול, לוגיסטיקה, כולל אחריות על הכספים, ניהול היצור, איכות, בעל החברה ניהל מערכים של ייצור בסדר גודל של 2000 עובדים בישראל. התפקיד דרש יצירתיות רבה, הבנה וידע בשימוש כלים רבים.

  היזם רכש מפעל עובד בסכום של 240 אלף ש”ח + מע”מ.

   

  הרעיון העסקי:

  החברה מייצרת באמצעות חריטה וכרסום מכוללים ומרכיבה אותם. את הפעולות הללו היזם מבצע במפעלי קבלנות משנה שוים שהוא מכיר היטב.

   

  תמחור ורווחיות: דוגמא:

  אום משושה נירוסטה –

  כמות בחודש – 50 אלף

  עלות קבלני משנה + חומר גלם – 0.7 ₪

  מחיר ללקוח – 1.4 ₪

  רווח גולמי – 0.7 ₪

  אחוז רווח גולמי – 50%

   

  הכנסות החברה לאחר קבלת ההלוואה:

  החברה תייצר הכנסות מינימליות של 150 אלף ש”ח בחודש, וזאת לאור הביקוש מלקוחות לפעילות.

   

  הלוואה – למה נדרש הכסף:

  רוב הלקוחות משלמים שוטף 90 עד שוטף 120, קיימת לעסק דרישה להון חוזר. הצורך הוא עקב רכישה של חומרי הגלם, כמו כן ההלוואה תשתמש בכדי לקבל מחיר טוב ולהגדיל את רווחיות העסק. החברה צברה מאגר לקוחות גדול בזכות קשריו של בעל החברה, ונהנית מצמיחה במכירות ובהכנסות של החברה. רוב הלקוחות משלמים בתנאי תשלום של שוטף 90 עד שוטף 120, וקיימת לעסק דרישה להון חוזר. הצורך נוצר עקב רכישה של חומרי הגלם בתנאי תשלום שוטף 30, מטרת הבקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה היא כדי לקבל מחיר טוב עבור רכישת חמרי הגלם, וכדי להגדיל את רווחיות העסק

  הוצאות הנהלה וכלליות:

  מהות הוצאה סכום חודשי בש”ח
  שכר עבודה לאנשי הנהלה
  שכר דירה וארנונה
  טלפון וסלולר 200
  הנהלת חשבונות 1,500
  ביטוח
  חשמל ומים
  רו”ח, ייעוץ מקצועי ואחר  
  רכב, ליסינג, דלק וטיפולים 3,000
  משרדיות ואחרות  
  אחר  
  סה”כ  

   

  סה”כ הוצאות הנהלה וכלליות בחודש :  4,710 ₪

   

  תחזיות פיננסיות: דוח רווח והפסד מינימלי ל-3 השנים הקרובות:

  שם הסעיף / שנים שנה ראשונה להפעלה שנה שניה להפעלה שנה שלישית להפעלה
  מכירות בש”ח באלפי שקלים 1,800 1,980 2,170
  הוצאות עלות המכירות 900 990 1,085
  רווח גולמי 900 990 1,085
  הוצאות הנהלה וכלליות ופרסום 56 56 56
  רווח תפעולי 844 934 1,029
  הוצאות מימון 15 15 15
  רווח לפני מס 829 919 1,014
  רווח נקי 663 735 811
  אחוז רווח גולמי  50 אחוז 50 אחוז 50 אחוז
  אחוז רווח תפעולי  46 אחוז 47  אחוז  47 אחוז
  אחוז רווח נקי  37 אחוז  37 אחוז  37 אחוז

   

  החברה קיבלה הלוואה לעסק של 150 אלף שקלים, ההלוואה ניתנה לחמש שנים, עם גרייס לחצי שנה

   

  אפשר להתרשם כאן מסיפורי הצלחה של סל יועצים.

  ניתן ליצור קשר להתייעצות  עם יעקב אלון,

  מנכ”ל,

  בטלפון 050-762-7623

  או למלא פרטים כאן ונחזור אליך מיד

   **

  בסיפורי לקוחות שאנחנו מביאים אליכם, אנחנו דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותינו, ולכן אנחנו לא נותנים פרטים מזהים של הלקוח, מדובר על סודות עסקיים, שיטות תמחיר, ונקודות עסקיות שאיננו רוצים לחשוף וגם לקוחותינו אינם מעוניינים לחשוף, אנחנו בחברת סל יועצים דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותיה בצד העסקי ולשמור על הצלחתם בעתיד.