חברה לקציני בטיחות קיבלה הלוואה בערבות מדינה – הכי מקצוענים סל יועצים

חברה לקציני בטיחות במקומות עבודה קיבלה הלוואה בערבות מדינה לצורך הגדלת העסק, מימון רכישת ציוד נוסף לחברה ומימון הון חוזר לתשלומי לקוחות

יעקב אלון | סל יועצים 

מי זכאי לקבל הלוואות בערבות מדינה

להשארת פנייה זריזה

 

קורות חיים והפעילות העסקית:

היזם סיים לימודים כהנדסאי מכונות ומכונאות במכללה, ולאחר מכן החל את לימודיו לימודי טכנולוגיה מתקדמת במוסד לימודים גבוה, במהלך לימודיו במוסד לימודים גבוה היזם למד לימודי בוחן רכב, בסיום לימודיו היזם עבד כבוחן רכב במכון רישוי , ובמקביל למד לימודי קצין בטיחות וגם שמאות רכב, וכך היזם הפך להיות ידען גדול בתחום והחלו להזמין אותו להרצות בנושאים של תעבורה. היזם החל לעבוד כקצין בטיחות בחברת בטיחות גדולה ואז החליט לפתוח משר עצמאי, 

 

הרעיון העסקי:

הריון העסקי של החברה הוא מתן שירותי קציני בטיחות בתעבורה, קציני בטיחות מסייעים למערך קציני הבטיחות בארץ בעבודתם השוטפת, בעל חברה העונה על קריטריונים שנקבעו בתקנות התעבורה, מחויב להעסיק  קצין בטיחות בתעבורה. בתוקף החוק, התקנות והנהלים מתפקידו של קצין הבטיחות לוודא בטיחות מרבית של משק הרכב בחברה, כמו כן אחריות גדולה ביותר מוטלת על מנכ”ל חברה והנהלתה במילוי כל ההוראות,  הנהלים והתקנות אשר מטרתם למנוע תאונות ולהגביר הבטיחות בדרכים. כל אלה נעשים באמצעות קצין הבטיחות בתעבורה. פעילותו של קצין הבטיחות של חברת הבטיחות שלך  מחייבת יידע נרחב בכל הקשור לתקנות התעבורה ועדכוניה, ולכן קציני הבטיחות של חברת הבטיחות שלך עושים פעולות  על מנת להעביר את עדכוני התקנות למערך קציני הבטיחות בארץ בזמן אמת במטרה לסייע להם בעבודתם השוטפת, כמו כן מתבצעים קורסי הכשרה 

 

לקוחות:

לחברה יש כ-500 לקוחות, מפעלים, חברות, עסקים, פרטיים וחברות הסעות, כאשר החברה נהנית מביקוש וגידול שנתי קבוע של מעל 30 אחוז בכל שנה.

 

רווחיות: 59%

דוגמא ללקוח עם 150 רכבים

כל רכב משלם בחודש 300 ש”ח

300 * 150 = 45,000 ש”ח

עלות קצין בטיחות – 14,000 + 2,500 + 16,500

רווח גולמי – 28,500 ש”ח בחודש

אחוז רווח גולמי 63 אחוז

לקוח הסעות

הכנסה – 30,000 ש”ח

עלות – 13,500 ש”ח

רווח גולמי – 16,500 ש”ח

אחוז רווח גולמי – 55%

לקוח הובלות

הכנסה – 130,000 ש”ח

עלות – 60 אלף ש”ח

רווח גולמי – 70,000 ש”ח

אחוז רווח גולמי – 53%

 

מטרת ההלוואה:

רכישת משאית בשווי 800 אלף ש”ח

 

בקשת הלוואה – 500 אלף ש”ח

מטרת הלוואה לעסק רכישת ציוד חדש לחברה ומימון הון חוזר לקוחות, מימון ההפרש בזמן שבין התשלומים לעובדים לבין קבלת התשלומים מהלקוחות, והמכירות יעלו של החברה יגדלו ל5.5 מיליון ש”ח

 

הוצאות הנהלה וכלליות:

מהות הוצאהסכום חודשי בש”ח
שכר עבודה לאנשי הנהלה10,000
שכר דירה וארנונה1,500 + 250
טלפון וסלולר1,500
הנהלת חשבונות + רואה חשבון5,500
ביטוח1,500
חשמל ומים1,500
רו”ח, ייעוץ מקצועי ואחר 
רכב, ליסינג, דלק וטיפולים8,000 + 20,000 + 40,000
משרדיות ואחרות2,000
אחר 
  

סה”כ הוצאות הנהלה וכלליות בחודש : 124,500

 

תחזיות פיננסיות: דוח רווח והפסד מינימלי ל-3 השנים הקרובות :

שם הסעיף / שניםשנה ראשונהשנה שנייהשנה שלישית
מכירות בש”ח באלפי שקלים5,5006,3607,340
הוצאות עלות המכירות2,2553,1223010
רווח גולמי3,2453,7524,330
הוצאות הנהלה וכלליות ופרסום1,4911,5201,580
רווח תפעולי1,7542,2322,750
הוצאות מימון505050
רווח לפני מס1,7042.1822,700
רווח נקי1,3631,7452,160
אחוז רווח גולמי59 אחוז59 אחוז59 אחוז
אחוז רווח תפעולי31 אחוז35 אחוז36 אחוז
אחוז רווח נקי24 אחוז27 אחוז29 אחוז

 

אפשר להתרשם כאן מסיפורי הצלחה של סל יועצים

ניתן ליצור קשר להתייעצות  עם יעקב אלון,

מנכ”ל,

בטלפון 050-762-7623

או למלא פרטים כאן ונחזור אליך מיד

 **

בסיפורי לקוחות שאנחנו מביאים אליכם, אנחנו דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותינו, ולכן אנחנו לא נותנים פרטים מזהים של הלקוח, מדובר על סודות עסקיים, שיטות תמחיר, ונקודות עסקיות שאיננו רוצים לחשוף וגם לקוחותינו אינם מעוניינים לחשוף, אנחנו בחברת סל יועצים דואגים לשמור על חסיונם של לקוחותיה בצד העסקי ולשמור על הצלחתם בעתיד.