אנחנו זמינים לשאלות
תל אביב, מגדל אלקטרה רחוב יגאל אלון 98
חיפה, מגדל קרית הממשלה שדרת הפל”ים 15
טלפון: 03-632-3349, טלפון: 04-8111-322, נייד: 050-762-7623

Facebook Twitter Google linkedin

הלוואות בערבות מדינה – חברה לביצוע מדידות כבישים, בתים ועבודות עפר קיבלה 350 אלף שח

סיפור הצלחה סל יועצים

הלוואות בערבות מדינה – חברה לביצוע מדידות כבישים, בתים ועבודות עפר קיבלה 350 אלף שח

החברה שמבצעת ליווי לפרויקטים מתחילת העבודה ועד לסיומו נהנית מביקוש גבוה לעבודה המקצועית והמדויקת של החברה, ולצורך כך צריכה כסף לרכישת ציוד מדידה, גיוס עובדים ועבור תשלומי הדלק שכולם משולמים במזומן

הלקוחות משלמים לחברה בתנאי תשלום של שוטף 60 או שוטף 90

הלקוח קיבלת הלוואה שתשולם במשך חמש שנים עם גרייס של שישה חודשים להתחלת תשלומי הקרן

תודה,

יעקב אלון

מנכ"ל
סל יועצים

050-762-7623

www.sal1.co.il

jacob@sal1.co.il ‏