חברה לבניית מגרשי ספורט קיבלה הלוואה בערבות מדינה – הכי מקצוענים סל יועצים

חברה להקמה ותחזוקה של מגרשי ספורט קיבלה הלוואה בערבות מדינה , החברה עוסקת בבניה ותחזוקה של מגרשי ספורט:  בניית עמודי תאורה, בניית גדרות ותחזוקתם, צביעה של המגרשים, בניית מתקני ספורט ואולמות ספורט

יעקב אלון | סל יועצים 

מי זכאי לקבל הלוואה בערבות מדינה

להשארת פנייה זריזה

בין לקוחותיה של החברה עיריות, מרכזי טניס, בתי ספר, רשתות של מועדוני ספורט ועוד .

תשלומי לקוחות החברה מתקבלים בדרך כלל בתנאי תשלום של שוטף + 90, מול רכישות חומרים ותשלומים לעובדים שניתנים במזומן

הלוואה בערבות מדינה ספורט - תמונת אילוסטרציה של משחק טניס במגרש ספורט - סל יועצים - הכי מקצוענים - הלוואות בערבות מדינה

הלוואה בערבות מדינה ספורט – תמונת אילוסטרציה של משחק טניס במגרש ספורט – סל יועצים – הכי מקצוענים – הלוואות בערבות מדינה

דוגמא לתמחיר של פרויקט שהחברה מבצעת – חידוש מגרש ספורט בבית ספר, גודל מגרש הספורט הוא  1,000 מטר, בדוגמא שלפנינו מצורף החישוב של היזמים ברמת תמחיר של הפרויקט, ומוצג הרווח הגולמי שהעסק פועל לפיו, יש לציין שלאחר חישוב הרווח הגומי יש לקזז את ההוצאות הקבועות של העסק, הוצאות מימון , להוריד את מס ההכנסה שמשולם למדינה, ואז נוצר הרווח הנקי של העסק, החישוב המלא מופיע למטה:

מחיר ללקוח – 20 ₪ למטר (צבע) = 20,000 ש”ח

                    4 סלים * 10,000 ₪ = 40,000 ש”ח

                    2 שערי כדורגל – 7,000 ש”ח

                    סימונים על המגרש – 3,000 ש”ח

                    סה”כ = 70,000 ש”ח

עלויות – 4 סלים = 28,000 ₪

             2 שערים = 3,500 ₪

             סימונים + סימון צבע = 8,000 ₪

             סה”כ עלות = 39,500 ₪

רווח גולמי – 30,500 ₪

אחוז רווח גולמי – 43%

מטרת ההלוואה:

תשלומי הלקוחות של העסק הם בד”כ – שוטף +60 , שוטף +90 , כמו כן קיים חוב לקוחות שוטף של כ – 650 אלף ש”ח שנדרשים להון חוזר לעסק. הדבר גורם לקשיים בתזרים המזומנים, והדבר מעיק על הפעילות השוטפת. הלוואה לעסק עוזרת לחברה להגדיל את ההכנסות של החברה ב 15 אחוזים, ולהקל את תזרים המזומנים. זמן ההחזר של הלוואה בערבות מדינה הוא חמש שנים, עם גרייס לחצי שנה

הוצאות מכירה ושיווק: 2,000 ₪ בחודש.

 

עובדים לאחר קבלת ההלוואה:

שני עובדים – 14,000 ₪ בחודש.

הוצאות הנהלה וכלליות:

מהות הוצאהסכום חודשי בש”ח
שכר עבודה לאנשי הנהלה
שכר דירה וארנונה
טלפון וסלולר100
הנהלת חשבונות1,200
ביטוח1,800
חשמל ומים
רו”ח, ייעוץ מקצועי ואחר
רכב, ליסינג, דלק וטיפולים3,000+1,000
משרדיות ואחרות 
אחר 
סה”כ 

סה”כ הוצאות הנהלה וכלליות בחודש : 23,100 ₪

 

תחזיות פיננסיות:

דוח רווח והפסד מינימלי ל-3 השנים הקרובות:

שם הסעיף / שניםשנה ראשונהשנה שנייהשנה שלישית
מכירות בש”ח באלפי שקלים3,3503,5503,800
הוצאות עלות המכירות1,9102,0242,166
רווח גולמי1,4401,5261,634
הוצאות הנהלה וכלליות ופרסום277277277
רווח תפעולי1,1631,2491,357
הוצאות מימון353535
רווח לפני מס1,1281,2141,322
רווח נקי9029711,057
אחוז רווח גולמי 43 אחוז 43 אחוז 43 אחוז
אחוז רווח תפעולי 34 אחוז 35 אחוז 35 אחוז
אחוז רווח נקי 27 אחוז 27 אחוז 27 אחוז

 

 אנחנו רואים שהחברה יודעת לייצר רווח יפה מאוד מפעילותה וכל מה שהיא צריכה זה להביא שקט לעסק ברמה הפיננסית, ברגע שהחברה תקבל את המימון שנדרש לה להון חוזר היא תוכל לפעול בצורה רגועה ובלי לחץ של הבנקים על העסק. 

 

אפשר להתרשם כאן מסיפורי הצלחה של סל יועצים.

ניתן ליצור קשר להתייעצות  עם יעקב אלון,

מנכ”ל,

בטלפון 050-762-7623

או למלא פרטים כאן ונחזור אליך מיד