הלוואות לעסקים: קרן חדשה של חברת כאל בשיתוף עם BDSK

במסגרת התכנית להלוואות לעסקים קטנים של סל יועצים מרחיבה את מגוון הקרנות שהיא עובדת איתם לעשר קרנות שנותנות הלוואות לעסקים!

הלוואות לעסקים כאל BDSK

הלוואות לעסקים כאל BDSK

מדובר במוצר חדש שהוא בשיתוף פעולה בין BDSK שהיא ידועה כגוף המתאם להלוואות בערבות מדינה עם חברת כאל

מדובר באשראי אטרקטיבי מאוד, בתנאים מצוינים ובהליך מהיר, הלוואות בין שלוש לחמש שנים, ריבית פריים + 2 עד פריים + 5.9 , כמו כן ידוע לנו שתהיה עמלה נוספת שהיא אחוז אלד מסכום ההלוואה לטובת ההלוואה

כבר במהלך חודש נובמבר 2018  BDSK מריצה את התכנית, סל יועצים היא בין הראשונות שתגיש בקשות גם לקרן זו במסגרת הלוואות לעסקים

בתחילת דצמבר 2018 ייערך כנס בו המוצר ייחשף לקהל הרחב

כמו כן, חיתום העסקאות של ויזה כאל יעשה בנפרד לחלוטין מהלוואות הקרן בערבות מדינה

פרטים מרכזיים על ההלוואות:

מטרת ההלוואהמימון הון חוזרהשקעה
סכום הלוואה200-1,000 א' ₪
תקופת הלוואה3 שנים5 שנים
ריביתאטרקטיבית משתנה (פריים+2 עד פריים +5.9)
עמלה חד פעמית1% מסכום ההלוואה
ללא בטחונות,  ללא ערבים  וללא שעבודים!

תנאי סף:

ותק בית העסקלפחות שנתיים עוקבות
מחזור מכירותמחזור מכירות בית העסק לא יפחת מסך של 3 מ' ₪ בשנה העוקבת האחרונה.
ענפים שלא ניתן להגישנותני שירות מטבע ומנכי צ'קים, הימורים ותכנים למבוגרים, טלמרקטינג, מלכ"רים ועמותות, יזמי נדל"ן, נדל"ן מניב, תמ"א 38, אולמות אירועים, יהלומים
דו"חות כספייםהכנסות מעל 3 מ' ₪

הון עצמי מוחשי חיובי או רווחיות בשנתיים האחרונות

דפי עו"ש 3 חודשים אחרוניםללא החזרי אכ"מ של צקים או אחרים

לא קיימים 3 מכתבי התראה על חריגה ו/או 3 מקרים של הלוואות בפיגור

התראות ממאגרי מידע כנגד החברות בקבוצה / בעליםחשבון מוגבל / מוגבל חמור בשלוש שנים האחרונות

בשנה אחרונה לא חזרו שקים מסיבת אכ"מ

לא קיים צו כינוס נכסים / פשיטת רגל

לא קיים תיק פתוח בהוצאה לפועל בסכום מהותי בשנתיים האחרונות

תהליך הגשה של סל יועצים:

  • סל יועצים מגישה את הפניה לבקשה במשרדי BDSK
  • BDSK תקיים בחינה ראשונית של עמידה בתנאי הסף שנקבעו ( כל הפרטים למעלה)
  • במידה והעסק עומד בתנאי הסף תתבצע פניה ע"י BDSK אל סל יועצים לטובת קבלת המסמכים הנדרשים לבחינת הבקשה.
  • יתבצע מעקב ע"י סל יועצים וחברת BDSK לקבלת המסמכים הדרושים ותקינותם, סל יועצים הם האחראים ליצור  קשר עם הלקוח לביצוע ההשלמות הנדרשות.

כחלק מהכנת בקשת האשראי, יתבצע ביקור בבית העסק לטובת הכרת הפעילות והבעלים כמו שנהוג בהלוואות בערבות מדינה

מסמכים שיש לצרף:

תכנית עסקית, יפוי כוח לסל יועצים באתר עם הפניות, ויתור סודיות נתונים של הבנקים הקיימים ללקוח

 

רוצים לבדוק יחד איתי טלפונית זכאות להלוואות לעסקים מעשר קרנות ללא התחייבות?תשאירו פרטים!