הלוואות בערבות מדינה להרחבת מאפייה ☝️ הכי מקצוענים סל יועצים

בעל מאפייה במרכז מסחרי גדול, הבין שהוא יכול להרוויח הרבה יותר אם הוא ירחיב את העסק שלו בסיוע של הלוואות בערבות מדינה

✔️ הלוואות בערבות מדינה על בסיס הצלחה ☝️

✔️צלצלו לזכאות !

יעקב אלון | סל יועצים

מי זכאי לקבל הלוואות בערבות מדינה

היזם נזקק לרכוש ציוד חדש ולבצע שיפוץ לעסק במסלול השקעות של הלוואות בערבות מדינה

  להשארת פנייה זריזה

  קורות חיים

  היזם עבד כשכיר וניהל מיני מרקט הרבה שנים, ומשם בא לו הניסיון הקמעונאי שלו, הוא הגדיל את המכירות בסניף מ 120 אלף שח ל150 אלף שח, היזם עשה יחסי ציבור טובים לעסק ובזכות יחסי אנוש טובים המכירות גדלו, היזם החליט שהוא יכול להיות עצמאי כי הוא מצוין ביחסי אנוש והלקוחות אוהבים אותו, כל מה שהוא צריך זה מוצר טוב, ולכן הוא  החליט לפתוח עסק שהוא מאפייה, היזם קנה זיכיון להפעלת מאפייה מרשת מאפיות גדולה וממותגת, שתאפשר לו לתת ללקוחותיו מוצרי מאפה טובים שהלקוחות אוהבים ובמחירים טובים. 

  הפעילות העסקית

  המאפייה  היא בית מאפה שפועלת בזיכיון , לרשת המאפיות יש הרבה סניפים והיא אחת החברות המצליחות בתחום המאפים והקרואסונים, לרשת יש מפעל עם עשרות עובדים שמייצרים את מוצרי המאפייה פעמיים ביום, והכל מבוצע לפי הזמנות מהסניפים, המאפייה ממוקמת במרכז המסחרי הראשי של אשדוד, החנות הספציפית ממוקמת בקרבת בנייני מגורים רבי קומות, המוצרים של מאפייה ידועים באיכותם הגבוהה ומכאן באה ההצלחה של כל סניפי הרשת, היזם רכש זיכיון למאפייה שלו מהרשת והשקיע מספר מאות אלפי שקלים בפתיחתה, תמורת הזיכיון היזם קיבל מהרשת מלאי, ציוד נדרש להפעלת המאפייה, מקררים, מקפיא, עגלות, מדפים, וכל הציוד שנדרש לפתיחת המאפייה. היזם מגיע בשעות הבוקר המוקדמות ואז הוא מקבל את מוצרי המאפה, יש לציין שבשעות היום הוא מקבל שוב מוצרים טריים וחמים, הרשת מספקת ליזם בצקים, לחמים, מאפים, בורקס קפוא עוגות, פריכים, עוגות יום הולדת, עוגות קרות, פיתות, לחמים מיוחדים, לחמים רגילים וגם ציוד נילווה למוצרים, שיטת העבודה היא שכבר בשעה מוקדמת בבוקר היזם מגיע למאפייה,  אופה ומייצר את הקרואסונים, בגטים, לחמניות מיוחדות, בסיום האפייה לאחר כשעתיים הלקוחות מתחילים להגיע לחנות על מנת שיוכלו לקבל דברי מאפייה חמים וטובים, היום יש ליזם בעסק שני תנורים גדולים, שני תנורים נוספים לאפיה פרווה וחלבי, קרואסונים, כמו כן לחנות יתרון נוסף יש כשרות גוהה שדרושה באזור הפעילות של המאפייה, יש עמדה ששומרת על חום המוצרים, כמו כן יש בית קירור גדול, יש מקפיא עוגות, מקרר חלבי, מקרר נוסף של שטראוס ושתי עמדות קופה, יתרון יחסי של מאפייה הוא במוצרים האיכותיים, לדוגמא הפיתות הם הטובות ביותר בכל אזור אשדוד ולקוחות מגיעים במיוחד לחנות בזכות מוצרים איכותיים אלו.

  שיפורים בעסק שבוצעו במהלך החודש האחרון לצורך הגדלת הרווחיות:

  לאחר בחינת פעילות העסק סל יועצים ייעצה ליזם לבצע התייעלות בעסק, רווחיות העסק נבחנה לעומת עסקים אחרים, והוסבר ליזם שבכדי שהוא ירוויח כמו שאר המאפיות הוא צריך לבצע מספר שינויים. וכך היזם לקח החלטה היזם שהוא עובד בחוסר יעילות, עובדת פוטרה ובכך התווסף לרווח החודשי עוד 7,000 ₪, מחיר המאפים הועלה מ 36 ₪ ל39.9 ₪ שהיא עלייה של אחת עשרה אחוזים, יש לקחת בחשבון שהעלייה היא רק על 60 אחוז מהמוצרים כלומר על מחזור של 150 אלף ₪ התוספת לרווח החודשי היא 9,000 ₪ , יש להדגיש שהמחיר של המתחרה שנמצא קרוב למאפייה   הוא 50 ₪ לק”ג כך שאין בעיה בעליית המחיר, יתר על כן הלקוחות לא הרגישו בעלייה מאחר והמחיר לא עבר את הקידומת 3

   להשארת פנייה זריזה

   לכן הרווח החדש של החנות הוא:

   8,330 ₪ בחודש לפי שנת 2014

   7,000 ₪ – היזם החליט לייעל את העסק באמצעות פיטורי עובדת

   9,000 ₪  גידול ברווח בזכות העלייה של מחירי המאפים

   סה”כ הרווח החודשי החדש של היזם  – הוא 24,033 ₪

   בנוסף לנתונים טובים של העסק מאפייה יש לשים לב לכך שהיזם מקבל פנסיה חודשית של מעל  4 אלף שח שמאפשרת לו החזר של כל הלוואות בערבות מדינה שהוא יקבל.

   השוק הרלוונטי ויתרון יחסי של העסק בשוק

   השוק של המאפייה הוא באזור בנייני מגורים ושכונה גדולה מאוד, כאשר המאפייה נמצאת במרכז המסחרי שמשרת את כל האוכלוסייה הגדולה, המחיר של המתחרה שנמצא הכי קרוב למאפייה הוא 50 ₪ לק”ג לעומת 40 ₪ לק”ג של המאפייה  של היזם בזכות יתרונה הגדול של הרשת במוצרים זולים וטובים.  

   מוצרים ושירותים

   #שם המוצרתיאוראופן התמחוריתרון יחסי של המוצר 
   1בורקס פי 3.2מחיר נמוך, איכות גבוהה יותר 
   2בגט פי 1.65מחיר נמוך, איכות גבוהה יותר 
   3לחמניות פי 1.9מחיר נמוך, איכות גבוהה יותר 

    להשארת פנייה זריזה

    מערך השיווק של העסק, שיטת המכירות

    המאפייה נהנית מפרסום מתמיד של הרשת במקומונים, עמודורים, ומוניטין גבוה לאורך שנים רבות בכל רחבי העיר, כך שהמאפייה שלו מפורסמת וממותגת היטב, 

    עלויות כוח אדם

    עלות שכר מעביד* (שכר ברוטו+ הפרשות סוציאליות)מספר עובדיםסוג תפקיד
    5,5001מוכר, סידור מוצרים 
    6,0001מוכר, סידור
       
       
       
       

    הוצאות מכירה ושיווק

    סכום חודשי בש”חמהות הוצאה
    שכר עבודה לאנשי שיווק ומכירות
    תגמול ובונוסים לאנשי שיווק ומכירות
    הוצאות פרסום וקידום מכירות
    אחר
    סה”כ

    הוצאות הנהלה וכלליות

    סכום חודשי בש”חמהות הוצאה
     שכר עבודה לאנשי הנהלה
    9,100+2,000שכר דירה וארנונה
    300טלפון וסלולר
    440הנהלת חשבונות
    600ביטוח
    4,500חשמל ומים
    רו”ח, ייעוץ מקצועי ואחר
    1,500רכב, ליסינג, דלק וטיפולים
    משרדיות ואחרות
    480אחר
    18,920סה”כ

    סכום הלוואה בערבות מדינה המבוקשת  280 אלף  ₪

    בקשת הלוואות בערבות מדינה היא לצורך רכישת ציוד חדש מאחר והתנורים שיש ליזם היום אינם מייצרים עבורו דברי מאפה ברמה גבוהה, כמו כן ההלוואה לעסק תעזור לבעל העסק לבצע שיפוץ, נדרש לרכוש שלט גדול שיגדיל את המכירות של הסניף

    דוח רווח והפסד חזוי לשלושת השנים לאחר קבלת הלוואות בערבות מדינה:

     שנה ראשונהשנה שנייהשנה שלישית
    מכירות ביחידות   
    מכירות בש”ח  ( גידול בגלל עליית מחיר המאפים)1,972,0001, 972,0001, 972,000
    עלות המכירות ( ירידת עלות בזכות פיטורי עובדת עם שכר ברוטו 7,000 ₪ )1,249,0001,249,0001,249,000
    רווח גולמי723,000723,000723,000
    הוצאות מכירה הנהלה וכלליות418,000418,000418,000
    רווח תפעולי305,000305,000305,000
    רווח נקי259,000259,000259,000
    אחוז רווח גולמי36 אחוז36 אחוז36 אחוז
    אחוז רווח תפעולי15 אחוז15 אחוז15 אחוז
    אחוז רווח נקי13 אחוז13 אחוז13 אחוז

     להשארת פנייה זריזה

     הצהרות בעלים לבקשת הלוואות בערבות מדינה

     הנני מצהיר כי הנתונים שנמסרו בשאלון זה הינם המדויקים ביותר שבאפשרותי למסור, וכי ידוע לי כי הסתרה מהותית של מידע עלולה להביא לפסילת בקשת ההלוואה לעסק לאלתר. הנני מתחייב לא לשנות את הרכב וסכום הלוואות הבעלים לחברה ממועד הגשת הבקשה להלוואה בערבות מדינה, ועד לקבלת תשובה סופית (דחייה/ אישור ועדת אשראי).

     שם הבעליםתאריךחתימה
     היזם   xx-xx-xxהיזם