הלוואות בערבות מדינה לעסק חיפויים – הכי מקצוענים סל יועצים

יזם מנוסה בתחום ניהול פרויקטים של חיפויים, נזקק לקבל הלוואות בערבות מדינה לצורך הרחבת העסק שלו. 

יעקב אלון | סל יועצים

מי זכאי לקבל הלוואות בערבות מדינה לעסק?

  להשארת פנייה זריזה

  קורות חיים והפעילות העסקית

  קורות חיים

  היזם  עבד כמנהל פרויקטים של חיפויים מחסן ותפעול בחברה שפועלת בתחום החיפויים המיוחדים והתמחות באקוסטיקה, חדרי מוסיקה וכדומה, היזם  עבד כשכיר וביצע את כל התפקידים התפעוליים האפשריים בחברה: ניהול פרויקטים, ניהול  מחסן, ניהול תפעול, היזם היה אחראי על שמונה עובדים, כאחראי על הפעלת קבלני משנה, קבלת ההזמנות מלקוחו, והיה אחראי על ביצוע ההזמנות של הפרויקטים בתחום חיפויים של אקוסטיקה, חיפויי  תקרות מיוחדות, בתקופה זו היזם  ביצע פרויקטים יוקרתיים במבנים ציבוריים, מוסדות, תיאטראות, בתים, הפעילות שלו כללה גם ביצוע של חיפויים מיוחדים של רשתות מנירוסטה, היום כל אחד יודע לבצע חיפויים של תקרות אקוסטיות פשוטות, היזם שלנו הוא מנהל פרויקטים בתחום הקשה ביותר של  חיפויים  בתחום האקוסטיקה למשרדים לאולמות קולנוע, לאנשים פרטיים שיש להם בעיות רעש בבית ורוצים “בית שקט” , היזם  הוא איש שירות מעולה, בעל מקצוע מעולה, יודע לחזור ללקוח ולתקון כל תקלה, היזם  יודע לתת את כל הפתרונות ללקוחות, אם זה פתרונות יקרים, פתרונות זולים, כל העבודה מבוצעת בלוחות זמנים לפי מה שמוגדר ללקוח, היזם  מבטיח רק מה שהוא יודע לקיים, היזם  החליט לפתוח עסק מאחר והוא זה שאחראי על הלקוחות, על ניהול התפעול, על הגבייה, קבלת הזמנות, תמחור שדל פרויקטים, הכול מכל . ולכן החליט לעשות לביתו ולסיים את השלה הזה שלו בחיים כשכיר ולהפוך לעצמאי ששולט בחיים שלו. הכול בידיו ולא בידי הבוסים שלו. היזם פתח עסק לניהול פרויקטים של חיפויים בסיוע הלוואות בערבות מדינה העסק פועל בתחום פרויקטים פשוטים ובעיקר, לפרויקטים מיוחדים ועבודות גמר בתחום החיפויים ותקרות אקוסטיות.

   

  הפעילות העסקית

  ליזם יש עשרות פרויקטים פעילים של חיפויים, שכוללים הקמת משרדי מכירות, חיפויים ושבירת קומות שלמות וייצור חדשות, חיפויים ושיפוצים ביתיים, הרחבות של מתחמים, חיפויים ובניה חדשה לפרויקטים, תחום הגבס והאקוסטיקה, חיפויים ובניית אולפנים. היזם  מכיר את תחום חיפויים היטב, מכיר את הספקים בטובים בתחום, יודע לבצע עבודות מורכבות ומושלמות שהלקוחות יודעים יקבלו בדיוק את מה שהם צריכים,  העבודה, היזם  הוא אדם אחראי, עומד בזמנים של הפרויקטים בתחום החיפויים ולקוחותיו חוזרים אליו לביצוע של פרויקטים נוספים. ליזם יש לקוחות מוסדיים גדולים שהם מוסדות לימוד שצריכים חיפויים עבור כיתות שקטות, פרויקטים של חיפויי כיתות לימוד הם פרויקטים עם לקוחות קבועים שמספקים ליזם עבודה קבועה, בנייני משרדים רבים מבקשים את הפרויקטים שלו, חברות בתחומים טכניים, תחנות רדיו, מוסדות להשכלה רגילה וגבוהה, וגם פרויקטים של חיפויים אקוסטיקה לאנשים עם מוגבלויות למידה, כמו כן יש ליזם לקוחות פרטיים שמגיעים אליו עם דרישות של בניית חיפויים, תקרות אקוסטיות, חיפויים לחדרי  מוסיקה – כאן הרווחיות גבוהה הרבה יותר, והלקוחות מגיעים מהפה לאוזן

   

  ההכנסות החודשיות בשנה הקרובה כתוצאה מקבלת הלוואות בערבות מדינה:

  ההכנסות בשנה יגדלו ב 12 אחוז

   

  הרווח הנקי של היזם  לאחר קבלת הלוואות בערבות מדינה

  יש לשים לב שהרווחיות של פרויקטים החיפויים עלו בצורה משמעותית בזכות שימוש בקבלני משנה יותר זולים, הורדת מספר העובדים , היזם  החליט “לעבוד יותר בידיים שלו”, היזם עשה את השינויים בכדי להגדיל הרווחיות וגם איכות הפתרון שלו בכדי שהלקוחות יהיו מרוצים יותר, יש לצרף חוזים חתומים ואסמכתאות התומכים בפירוט כאמור בסעיף זה.

   

  שם הלקוח לקוח 1 לקוח 2 לקוח 3
  היקף רכישות שנתי ל- 2017 800 אלף ₪ 600 אלף ₪ 100 אלף ₪
  היקף רכישות שנתי ל- 2018 800 אלף ש”ח 600 אלף ש”ח
  תנאי אשראי שוטף 60 שוטף 90+ שוטף 60+, שוטף 90
  חו”ל/מקומי מקומי מקומי מקומי

   

  תיאור השוק והתחרות היתרון היחסי של העסק בשוק

  היתרון היחסי של העסק של היזם בתחום החיפויים, המקצועיות שלו, הידע שלו,  אין הרבה חברות שיודעות לעשות חיפויי אקוסטיקה מיוחדים, מדובר בפרויקטים יקרים , יכולת ביצוע עמידה בלוחות זמנים, אחריות ולקוחות מרוצים שלא יחליפו את היזם, יש לשים לב שהעסק רק גדל מהלקוחות שממליצים, הלוואות בערבות מדינה המבוקשת ופירוט השימוש.

   

  סכום הלוואות בערבות מדינה המבוקשת 250 אלף ₪

  מטרת הלוואה לעסק היא בהתאם לטבלה הבאה שמצורפת כאן:

  ☐ מימון פעילות שוטפת- הון חוזר – 200 אלף ₪

  ☐ השקעה בעסק קיים – 50 אלף ₪ טיפול לרכב + קנגו

   

  הלוואות בערבות מדינה למטרת השקעה-  מלא את טבלת תקציב השקעות

  תכנית ההשקעות

  סכום ההשקעה סעיף השקעה
  קרקע ומבנים
  שיפוצים במבנה
  50 אלף ₪ מכונות וציוד, טיפול לרכב, קונגו
  מלאי
  מחשוב – חומרה
  מחשוב – תוכנה
  פרסום
  200 אלף ₪ הון חוזר
  אחר
  250 אלף ש”ח סה”כ

  יש לצרף הצעות מחיר התואמות לתוכנית ההשקעה.

   

  הוצאות לאחר קבלת הלוואות בערבות מדינה 

  עובדים (פרט על פי התפקידים הקיימים בעסק)

  תחום מספר עובדים תוספת עובדים לאחר קבלת ההלוואה
  ניהול
  שיווק
  ייצור
  מנהלה
  פועלים 3 17 אלף ש”ח נטו
  סה”כ

   

  הוצאות מכירה ושיווק: אין

   

  תחזיות פיננסיות לאחר קבלת הלוואות בערבות מדינה 

  על בסיס הערכותיך, השלם את נתוני הרווח וההפסד החזויים לשלושת השנים הקרובות, 

  שם הסעיף / שנים שנה ראשונה שנה שנייה שנה שלישית
  מכירות בש”ח באלפי שקלים 1120 1250 1390
  הוצאות עלות המכירות 296 338 376
  רווח גולמי 824 912 1014
  הוצאות הנהלה וכלליות ופרסום 450 476 501
  רווח תפעולי 374 436 513
  הוצאות מימון 5 14 14
  רווח לפני מס 369 422 499
  רווח נקי 295 337 399
  אחוז רווח גולמי 73 אחוז 73 אחוז 73 אחוז
  אחוז רווח תפעולי 33 אחוז 34 אחוז 35 אחוז
  אחוז רווח נקי 26 אחוז 27 אחוז 28אחוז

  הצהרות בעלים לבקשת הלוואות בערבות מדינה

  הנני מצהיר כי הנתונים שנמסרו בשאלון זה הינם המדויקים ביותר שבאפשרותי למסור, וכי ידוע לי כי הסתרה מהותית של מידע עלולה להביא לפסילת בקשת הלוואה לעסק לאלתר. הנני מתחייב לא לשנות את הרכב וסכום הלוואות הבעלים לחברה ממועד הגשת הבקשה להלוואה בערבות מדינה, ועד לקבלת תשובה סופית (דחייה/ אישור ועדת אשראי).

  שם הבעלים תאריך חתימה
  היזם    xx-xx-xx היזם   

  **