הלוואות בערבות מדינה לעסק חיפויים ☝️ הכי מקצוענים סל יועצים

יזם מנוסה בתחום ניהול פרויקטים של חיפויים, נזקק לקבל הלוואות בערבות מדינה לצורך הרחבת העסק שלו.

✔️ הלוואות בערבות מדינה על בסיס הצלחה ☝️

✔️צלצלו לזכאות !

יעקב אלון | סל יועצים

מי זכאי לקבל הלוואות בערבות מדינה לעסק?

  להשארת פנייה זריזה

  קורות חיים והפעילות העסקית

  קורות חיים

  היזם  עבד כמנהל פרויקטים של חיפויים מחסן ותפעול בחברה שפועלת בתחום החיפויים המיוחדים והתמחות באקוסטיקה, חדרי מוסיקה וכדומה, היזם  עבד כשכיר וביצע את כל התפקידים התפעוליים האפשריים בחברה: ניהול פרויקטים, ניהול  מחסן, ניהול תפעול, היזם היה אחראי על שמונה עובדים, כאחראי על הפעלת קבלני משנה, קבלת ההזמנות מלקוחו, והיה אחראי על ביצוע ההזמנות של הפרויקטים בתחום חיפויים של אקוסטיקה, חיפויי  תקרות מיוחדות, בתקופה זו היזם  ביצע פרויקטים יוקרתיים במבנים ציבוריים, מוסדות, תיאטראות, בתים, הפעילות שלו כללה גם ביצוע של חיפויים מיוחדים של רשתות מנירוסטה, היום כל אחד יודע לבצע חיפויים של תקרות אקוסטיות פשוטות, היזם שלנו הוא מנהל פרויקטים בתחום הקשה ביותר של  חיפויים  בתחום האקוסטיקה למשרדים לאולמות קולנוע, לאנשים פרטיים שיש להם בעיות רעש בבית ורוצים “בית שקט” , היזם  הוא איש שירות מעולה, בעל מקצוע מעולה, יודע לחזור ללקוח ולתקון כל תקלה, היזם  יודע לתת את כל הפתרונות ללקוחות, אם זה פתרונות יקרים, פתרונות זולים, כל העבודה מבוצעת בלוחות זמנים לפי מה שמוגדר ללקוח, היזם  מבטיח רק מה שהוא יודע לקיים, היזם  החליט לפתוח עסק מאחר והוא זה שאחראי על הלקוחות, על ניהול התפעול, על הגבייה, קבלת הזמנות, תמחור שדל פרויקטים, הכול מכל . ולכן החליט לעשות לביתו ולסיים את השלה הזה שלו בחיים כשכיר ולהפוך לעצמאי ששולט בחיים שלו. הכול בידיו ולא בידי הבוסים שלו. היזם פתח עסק לניהול פרויקטים של חיפויים בסיוע הלוואות בערבות מדינה העסק פועל בתחום פרויקטים פשוטים ובעיקר, לפרויקטים מיוחדים ועבודות גמר בתחום החיפויים ותקרות אקוסטיות.

  הפעילות העסקית

  ליזם יש עשרות פרויקטים פעילים של חיפויים, שכוללים הקמת משרדי מכירות, חיפויים ושבירת קומות שלמות וייצור חדשות, חיפויים ושיפוצים ביתיים, הרחבות של מתחמים, חיפויים ובניה חדשה לפרויקטים, תחום הגבס והאקוסטיקה, חיפויים ובניית אולפנים. היזם  מכיר את תחום חיפויים היטב, מכיר את הספקים בטובים בתחום, יודע לבצע עבודות מורכבות ומושלמות שהלקוחות יודעים יקבלו בדיוק את מה שהם צריכים,  העבודה, היזם  הוא אדם אחראי, עומד בזמנים של הפרויקטים בתחום החיפויים ולקוחותיו חוזרים אליו לביצוע של פרויקטים נוספים. ליזם יש לקוחות מוסדיים גדולים שהם מוסדות לימוד שצריכים חיפויים עבור כיתות שקטות, פרויקטים של חיפויי כיתות לימוד הם פרויקטים עם לקוחות קבועים שמספקים ליזם עבודה קבועה, בנייני משרדים רבים מבקשים את הפרויקטים שלו, חברות בתחומים טכניים, תחנות רדיו, מוסדות להשכלה רגילה וגבוהה, וגם פרויקטים של חיפויים אקוסטיקה לאנשים עם מוגבלויות למידה, כמו כן יש ליזם לקוחות פרטיים שמגיעים אליו עם דרישות של בניית חיפויים, תקרות אקוסטיות, חיפויים לחדרי  מוסיקה – כאן הרווחיות גבוהה הרבה יותר, והלקוחות מגיעים מהפה לאוזן

  ההכנסות החודשיות בשנה הקרובה כתוצאה מקבלת הלוואות בערבות מדינה:

  ההכנסות בשנה יגדלו ב 12 אחוז

  הרווח הנקי של היזם  לאחר קבלת הלוואות בערבות מדינה

  יש לשים לב שהרווחיות של פרויקטים החיפויים עלו בצורה משמעותית בזכות שימוש בקבלני משנה יותר זולים, הורדת מספר העובדים , היזם  החליט “לעבוד יותר בידיים שלו”, היזם עשה את השינויים בכדי להגדיל הרווחיות וגם איכות הפתרון שלו בכדי שהלקוחות יהיו מרוצים יותר, יש לצרף חוזים חתומים ואסמכתאות התומכים בפירוט כאמור בסעיף זה.

  שם הלקוחלקוח 1לקוח 2לקוח 3
  היקף רכישות שנתי ל- 2017800 אלף ₪600 אלף ₪100 אלף ₪
  היקף רכישות שנתי ל- 2018800 אלף ש”ח600 אלף ש”ח 
  תנאי אשראישוטף 60שוטף 90+שוטף 60+, שוטף 90
  חו”ל/מקומימקומימקומימקומי

  תיאור השוק והתחרות היתרון היחסי של העסק בשוק

  היתרון היחסי של העסק של היזם בתחום החיפויים, המקצועיות שלו, הידע שלו,  אין הרבה חברות שיודעות לעשות חיפויי אקוסטיקה מיוחדים, מדובר בפרויקטים יקרים , יכולת ביצוע עמידה בלוחות זמנים, אחריות ולקוחות מרוצים שלא יחליפו את היזם, יש לשים לב שהעסק רק גדל מהלקוחות שממליצים, הלוואות בערבות מדינה המבוקשת ופירוט השימוש.

  סכום הלוואות בערבות מדינה המבוקשת 250 אלף ₪

  מטרת הלוואה לעסק היא בהתאם לטבלה הבאה שמצורפת כאן:

  ☐ מימון פעילות שוטפת- הון חוזר – 200 אלף ₪

  ☐ השקעה בעסק קיים – 50 אלף ₪ טיפול לרכב + קנגו

  הלוואות בערבות מדינה למטרת השקעה-  מלא את טבלת תקציב השקעות

  תכנית ההשקעות

  סכום ההשקעהסעיף השקעה
   קרקע ומבנים
   שיפוצים במבנה
  50 אלף ₪מכונות וציוד, טיפול לרכב, קונגו
   מלאי
   מחשוב – חומרה
   מחשוב – תוכנה
   פרסום
  200 אלף ₪הון חוזר
   אחר
   
   
  250 אלף ש”חסה”כ

  יש לצרף הצעות מחיר התואמות לתוכנית ההשקעה.

  הוצאות לאחר קבלת הלוואות בערבות מדינה 

  עובדים (פרט על פי התפקידים הקיימים בעסק)

  תחוםמספר עובדיםתוספת עובדים לאחר קבלת ההלוואה
  ניהול  
  שיווק  
  ייצור  
  מנהלה  
  פועלים317 אלף ש”ח נטו
  סה”כ  

  הוצאות מכירה ושיווק: אין

  תחזיות פיננסיות לאחר קבלת הלוואות בערבות מדינה 

  על בסיס הערכותיך, השלם את נתוני הרווח וההפסד החזויים לשלושת השנים הקרובות, 

  שם הסעיף / שניםשנה ראשונהשנה שנייהשנה שלישית
  מכירות בש”ח באלפי שקלים112012501390
  הוצאות עלות המכירות296338376
  רווח גולמי8249121014
  הוצאות הנהלה וכלליות ופרסום450476501
  רווח תפעולי374436513
  הוצאות מימון51414
  רווח לפני מס369422499
  רווח נקי295337399
  אחוז רווח גולמי73 אחוז73 אחוז73 אחוז
  אחוז רווח תפעולי33 אחוז34 אחוז35 אחוז
  אחוז רווח נקי26 אחוז27 אחוז28אחוז

  הצהרות בעלים לבקשת הלוואות בערבות מדינה

  הנני מצהיר כי הנתונים שנמסרו בשאלון זה הינם המדויקים ביותר שבאפשרותי למסור, וכי ידוע לי כי הסתרה מהותית של מידע עלולה להביא לפסילת בקשת הלוואה לעסק לאלתר. הנני מתחייב לא לשנות את הרכב וסכום הלוואות הבעלים לחברה ממועד הגשת הבקשה להלוואה בערבות מדינה, ועד לקבלת תשובה סופית (דחייה/ אישור ועדת אשראי).

  שם הבעליםתאריךחתימה
  היזם   xx-xx-xxהיזם   
     

  **