בטחונות להלוואה

במדינת ישראל, מערכת היחסים, של לקוח עסקי לבנק הנה מערכת יחסים מורכבת ויש ללמוד את כללי המשחק בבנק.
לקוחות עסקיים שרק פתחו עסק, צריכים ללמוד הרבה על ככללי הבנק באמצעות יועצים פיננסיים, או עסקיים, אשר יסייעו
להם בניהול נכון של העסק. כאשר לב ליבו של העסק, הנו תזרים המזומנים החיובי, משמע- הכנסותיו של העסק. לפעמים, אנשים נכנסים לקשיים בתזרים המזומנים לעסק, או שהם נוטלים הלוואה למטרות שמחות יותר, כגון הרחבת העסק הקיים. עם זאת יש לציין, כי יש לקחת בחשבון שהבנק יהיה מעוניין במתן בטחונות להלוואה, כך שיהיה בטוח בהחזר ההלוואה.

בנקים בארץ, מסתמכים על אישור מסגרת האשראי ובמיוחד על בטחונות להלוואה, כך שהם יהיו שקטים יותר וכן, יש יחסי אמון בין הבנק ללקוח העסקי, כאשר נראה כי העסק שלו עובד והוא יכול להוכיח כי יש בידו את הביטחונות הדרושים.

מהם סוג הבטחונות שהבנק מעוניין בהם למתן הלוואה לעסק?

בטחונות עבור הלוואה מה שתלוי גם בסכום שלווים מהבנק, הנם נדל"ן, פיקדונות נזילים, חסכונות ועוד.
יש לקחת בחשבון, כי מתן שעבוד שוטף לבנק, במידה והעסק נמצא בקשיים כלכליים ואינו עומד בפירעון החוב הבנק
ימנה כונס נכסים, במידה ומדובר בהלוואה של סכום גדול לטובת שעבוד נכס. בעלי עסק שעובדים עם בנק מסוים
ואין בחשבון החזרת שיקים, החזרת חיובים, הגבלות וכדומה, יוכל לבקש, העלאת רמת ההתחשבות בו כגון ממסרים
דחויים שיהיו מן ערבות כמו בטחונות להלוואה. במידה והלקוח הוא בעל אמצעים כלומר, עושר פיננסי, הוא יכול לבקש
שחלק מהאשראי יתבסס על ערבותו האישית.

ביטחונות להלוואה תמונת אמצע

המסלולים של הלוואות מהבנק עבור בעלי עסקים קטנים ובינוניים, תלויה בכמה גורמים. ישנן קרנות בערבות המדינה שבנקים מסוימים מתנהלים מולן והריבית הינה נמוכה. ישנם מסלולים שמיועדים ל-6 שנים ויש לסכומים פחותים יותר, אשר ניתן להחזיר את ההלוואה, תוך שנה בלבד. ישנם בנקים שאף מאפשרים גרייס לשנה. כדאי כי תתייעצו קודם, עם היועץ העסקי שלכם שיוכל לתת לכם את הייעוץ הטוב ביותר וקבלת הלוואה בתנאים המשתלמים לכם במיוחד.

סל יועצים – ייעוץ  עסקי ופיננסי ל- הלוואה בערבות מדינה או קרן פועלים לעסקים

כל עסק, אם בינוני או קטן, יזדקק באיזה שהוא שלב להלוואות . יש להתייעץ לפני לקיחת ההלוואה, עם יועץ עסקי- פיננסי, אשר ייעץ לכם מנין לקחת את ההלוואה בריבית המשתלמת ביותר, איזה מסלול כדאי לבחור וכן לחשב את בטחונות להלוואה שזהו תנאי הסף של כל הבנקים בארץ. חברת סל יועצים,  תכתוב לבעלי העסקים תכנית עסקית עבור קבלת ההלוואה, אשר באמצעותה הבנק ישתכנע  כי העסק יכול לעמוד בהתחייבותה של הלוואה זו. הייעוץ של סל יועצים, גרם להרבה עסקים קטנים ובינוניים, להתקדם ולהתפתח וכן החברה מעמידה כלים יעילים לבעלי עסקים כך שינהלו נכון את בית העסק שלהם וכן, תזרים מזומנים שיענה על צרכיהם ולא יתקלו בקשיים כלכליים.