אנחנו זמינים לשאלות
תל אביב, מגדל אלקטרה רחוב יגאל אלון 98
חיפה, מגדל קרית הממשלה שדרת הפל”ים 15
טלפון: 03-632-3349, טלפון: 04-8111-322, נייד: 050-762-7623

Facebook Twitter Google linkedin

סיפור הצלחה סל יועצים: רופא שיניים קיבל הלוואה לעסק חדש בגובה 150 אלף שקלים לרכישת ציוד ופרסום

סיפור הצלחה סל יועצים: רופא שיניים קיבל הלוואה לעסק חדש בגובה 150 אלף שקלים לרכישת ציוד ופרסום

הלקוח השקיע מהונו העצמי 100 אלף שקלים

סל יועצים ליוותה את הלקוח להצלחת התהליך, שכלל את בחירת הקרן המתאימה ללקוח ובחינת הריווחיות של העסק

משך זמן החזר ההלוואה הוא שש שנים, וניתן ללקוח גרייס של שנה בכדי לאפשר לו להפעיל את העסק ללא הפרעות מיותרות

תודה

יעקב אלון
מנכ"ל
סל יועצים

050-762-7623

www.sal1.co.il

jacob@sal1.co.il